Trojnar Racing

Started 2004 as a small company that offered different types of events associated with motorsport in different forms.

 

Mainly associated to Italy and sportscars but primarily to Ferrari.

 

Trojnar is a family name and our logo has a image of the Roman victory dynasty Victoria that is driving the victory carriage.

 

The logo also has the latin motive “in hoc signo vinces” which means “in this sign you will win”

—————————————————————————————————

Startade 2004 som ett litet företag som erbjöd olika typer av event och då i samband med motorsport i olika former.

Främst med anknytning till italienska sportvagnar och då i första hand Ferrari.

Trojnar är ett familjenamn och vår logo har en bild på den romerska segergudinnan Victoria som kör segerspannet-

Logon har även det latinska mottot “in hoc signo vinces” vilket fritt översatt betyder ” i detta tecken skall du segra”.