Trojnar Racing

Startade 2004 som ett litet företag som erbjöd olika typer av event och då i samband med motorsport i olika former.

Främst med anknytning till italienska sportvagnar och då i första hand Ferrari.

Trojnar är ett familjenamn och vår logo har en bild på den romerska segergudinnan Victoria som kör segerspannet-

Logon har även det latinska mottot ”in hoc signo vinces” vilket fritt översatt betyder ” i detta tecken skall du segra”.